Zadania Rady Naukowej:

W zakresie nauki:

  • Ustalanie strategicznych zadań naukowych Instytutu.
  • Promocja i realizacja zadań statutowych Instytutu i badań sponsorowanych przez Ministerstwo Nauki oraz inne instytucje.
  • Kontrolowanie jakości i poziomu pracy naukowej Instytutu.
  • Przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych.
  • Nadawanie tytułów i stopni naukowych.

W zakresie zarządzania:

  • Opiniowanie najważniejszych planów i działań Dyrekcji Instytutu w zakresie zarządzania.
  • Opiniowanie kandydatur na ważne stanowiska kierownicze.
  • Opiniowanie zmian w zakresie struktury wewnętrznej i działalności podstawowej Instytutu.
  • Współudział w wyborze Dyrekcji  Instytutu w ramach procedury konkursowej.

Kontakt: rada.naukowa@czd.pl

Władze Rady Naukowej:

Przewodniczący Rady Naukowej Prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda
Zastępca Przewodniczącego Rady NaukowejProf. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
Zastępca Przewodniczącego Rady NaukowejProf. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski
Przewodniczący Komisji ds. NaukiProf. dr hab. n. med. Piotr Socha

Przewodniczący Komisji ds. Klinicznych
(Rady Ordynatorów)

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński
Przewodnicząca Komisji ds. Egzaminów Doktorskich
i Kształcenia Podyplomowego

Prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska

 

Pozostali członkowie Rady Naukowej:

Naukowcy zatrudnieni w IPCZD:

(legitymujący się tytułem lub stopniem naukowym reprezentujący pracowników Instytutu)


Prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Chrzanowska
Prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska
Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajewska-Walasek
Prof. dr hab. n. med. Danuta Perek
Prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski
Prof. dr hab. n. med. Anna Tylki-Szymańska
Dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska, prof. nadzw.
Dr hab. n. med. Piotr Burczyński, prof. nadzw.
Dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska, prof. nadzw.
Dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, prof. nadzw.
Dr hab. n. med. Wiesława Grajkowska
Dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz, prof. nadzw.
Dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś
Dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, prof. nadzw
Dr hab. n. med. Sylwester Prokurat, prof. nadzw.
Dr hab. n. med. Maciej Pronicki, prof. nadzw.
Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, prof. nadzw.
Dr n. med. Dariusz Gruszfeld
Dr n. med. Marek Migdał

Dyrektorzy IPCZD - członkowie Rady Naukowej:
(legitymujący się tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego)


Dr hab. n. med. inż. Małgorzata Syczewska, prof. nadzw.; kierownik IPCZD
Dr hab. n. med. Mieczysław Litwin, prof. nadzw.; z-ca dyr. ds. klinicznych


Naukowcy z zewnątrz:
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Prof. dr hab. n. med. Jacek Grygalewicz
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Habior
Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kamiński
Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Kornacka
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
Prof. dr hab. n. med. Aldona Siwińska
Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
Prof. dr hab. n.  med. Mieczysław Walczak
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Bogumiła Litwińska