Nowoczesne technologie w medycynie – projekt Elektroniczna Platforma Nauki

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w konferencji „Nowoczesne technologie w medycynie – projekt Elektroniczna Platforma Nauki "organizowanej w dniu 15 stycznia 2014 roku przez Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.    

Tematem przewodnim wydarzenia będzie podsumowanie realizacji innowacyjnego projektu IT w służbie zdrowia jakim jest Elektroniczna Platforma Nauki oraz prezentacja części platformy na żywo. 

Tematyka sesji naukowych obejmie potrzebę wykorzystania baz danych o pacjentach w nauce; ochronę danych medycznych;  przedstawienie aplikacji wspomagających zarządzanie projektami i obiegiem dokumentów oraz zintegrowanej platformy współpracy zespołów naukowych. 

Ponadto konferencja obejmie zagadnienia dotyczące nowoczesnych technik wideokonferencyjnych w nauce i dydaktyce oraz analizy statystyczne i wizualizację danych.  ​

Formularz rejestracyjny

 

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się na terenie Instytutu Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka , który mieści się w Międzylesiu w Warszawie (04-730) przy Al. Dzieci Polskich 20. Sala wykładowa 119 mieści się w budynku F.

 

Kontakt

Organizator Konferencji
Biuro Projektu
Elektroniczna Platforma Nauki
Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20
04 -730 Warszawa
Telefon: 22 815 77 10
Fax: 22 815 11 43
E-mail: konferencja@ipczd.pl
Adres strony: http://www.epn.czd.pl/