Komisja Bioetyczna przy Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie (pierwsza nazwa: Komitet Etyki) została powołana jako jedna z pierwszych w Polsce w 1984 r. przez ówczesnego Dyrektora, Panią Prof. dr hab. med. Marię Goncerzewicz. Pierwszym Przewodniczącym Komitetu Etyki był, nie żyjący już, Pan Prof. dr hab. med. Bolesław Górnicki, znany powszechnie w Polsce i za granicą zasłużony humanista i etyk. W latach 1991-2002 Komitetowi Etyki przewodniczyła Pani Prof. dr hab. med. Maria Goncerzewicz. W latach 2003-2011 Komisji Bioetycznej przewodniczyła Pani Prof. dr hab. med. Bogumiła Milewska-Bobula.

Od 2003 r. używana jest nazwa Komisja Bioetyczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1999 r., które to Rozporządzenie reguluje również skład osobowy Komisji pod względem zawodowym.

Komisja Bioetyczna powoływana jest przez Dyrektora Instytutu na 3-letnią kadencję na mocy Zarządzenia z równoczesnym określeniem zasad działania wydanym w postaci Regulaminu zawierającym międzynarodowe i lokalne przepisy prawne. Działania Komisji Bioetycznej przy IPCZD cechują się niezależnością, fachowością, pluralizmem i przejrzystością.

Ocenie Komisji podlegają:

  • badania kliniczne
  • badania statutowe, własne itp.
  • granty NCN, UE i inne
  • prace doktorskie i habilitacyjne.

W odniesieniu do badań, zwłaszcza badań klinicznych, Komisja prowadzi ich ocenę etyczną i naukową oraz sprawuje nadzór na przebiegiem, gdyż zadaniem Komisji jest przede wszystkim zapewnienie ochrony uczestnikom badania jak też uzyskanie wysokiej jakości badań.


Skład Komisji, kadencja: 15.02.2012 – 14.02.2015


Prof. dr hab.  n. med. Maria Goncerzewicz - lekarz pediatra, pierwszy Dyrektor CZD, obecnie na emeryturze, honorowa Przewodnicząca.

Prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska - lekarz pediatra, transplantolog, Z-ca Kierownika Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Wspierania Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii IPCZD, Przewodnicząca.

Dr n. praw. Jerzy Słyk - prawnik, specjalista prawa rodzinnego; Adiunkt, Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW, pracownik Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Zastępca Przewodniczącej.

Dr n. med. Ludmiła Bacewicz - lekarz chirurg dziecięcy, Adiunkt, z-ca kierownika Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów IPCZD, członek Komisji.

Dr n. med. Joanna Cielecka-Kuszyk - lekarz pediatra, patomorfolog; adiunkt, Zakład Patologii IPCZD, Prezes Fundacji Mederi – pomóżmy dzieciom, członek Komisji.

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Chrzanowska - lekarz, genetyk; Kierownik Poradni Genetycznej IPCZD, konsultant wojewódzki ds. genetyki; członek Komisji.

Dr n. hum. Maria Dąbrowska - psycholog, starszy wykładowca w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, były wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej, członek Komisji.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat - lekarz, mikrobiolog, kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej IPCZD, konsultant wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii, członek Komisji.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Irena Jankowska - lekarz pediatra, gastroenterolog, transplantolog, kierownik Poradni Chorób i Transplantacji Wątroby, Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania IPCZD,

była biegła sądowa z zakresu gastroenterologii i chorób wątroby u dzieci, członek Komisji.

Prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec - lekarz pediatra, kardiolog, kierownik Kliniki Kardiologii IPCZD, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej, członek Komisji.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak - lekarz neurolog, Klinika Neurologii i Epileptologii IPCZD, członek Komisji.

Dr n. med. Małgorzata Łyszkowska - lekarz pediatra, Klinika Chirurgii i Transplantacji Narządów IPCZD, członek Komisji.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Sylwester Prokurat - lekarz pediatra, nefrolog, transplantolog, z-ca kierownika Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IPCZD, członek Komisji.

Dr n. o zdrowiu Zofia Sienkiewicz - piekęgniarka, wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego WUM, członek Komisji.

Dr n. farm. Elżbieta Wojtasik - farmakolog, pracownik Wydziału Farmacji WUM, członek Komisji.

Ks. dr  Arkadiusz Zawistowski - teolog, Kapelan Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego, członek Krajowej Rady Diecezjalnych Duszpasterzy Służby Zdrowia, Diecezja Warszawsko-Praska, członek Komisji.